ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΧΡΙΣΤ.ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Δήμητρα Α. Κούκουρα
Καθηγήτρια Ομιλητικής
Tμήμα Θεολογίας ΑΠΘΗ Δήμητρα Κούκουρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική και στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Αποφοίτησε με άριστα και συνέχισε τις σπουδές της στη Σορβόννη (Ρaris Ι, Ρaris V) και στο Καθολικό Ινστιτούτο των Παρισίων, όπου παρακολούθησε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στη Γενική Γλωσσολογία, την Κοινωνιογλωσσολογία, τη Βυζαντινή Ιστορία, τη Λειτουργική και την Πατρολογία και έλαβε τέσσερις μεταπτυχιακούς τίτλους. Διδάκτορας αναγορεύτηκε από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα την υφολογική προσέγγιση πατερικών ομιλητικών κειμένων.

Εργάστηκε ως φιλόλογος καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΣΠΘ) και το 1993 εκλέχτηκε Λέκτορας, πρώτη γυναίκα μέλος Δ.Ε.Π., στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. για το γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής, όπου σήμερα υπηρετεί ως Καθηγήτρια.

Έχει συγγράψει τέσσερις μελέτες σχετικές με το αντικείμενο διδασκαλίας της (Υφολογικές παρατηρήσεις στις Ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Λόγοι Επισκόπων, Ρητορική και Εκκλησιαστική Ρητορική, Σπουδή στη Χριστιανική Ομιλία) και ικανό αριθμό άρθρων, τα οποία δημοσιεύτηκαν στους τόμους: "Εκκλησία και Γλώσσα-επικοινωνιακή προσέγγιση", "Η θέση της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλα μελετήματα οικουμενικού προβληματισμού" και "Το μήνυμα του Ευαγγελίου: Πρόσληψη-Μετάδοση". Επίσης για τις ανάγκες του μαθήματος "Εισαγωγή στη Θεολογία" εξέδωσε τα διδακτικά εγχειρίδια "Εισαγωγή στη Θεολογία" και "Η σπουδή στη Θεολογία.

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2009, 2011-2013 διετέλεσε διευθύντρια του Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης και από το 2010 και εξής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος των φοιτητών του Τμήματος. Επίσης από το 2004 και εξής είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Θεολόγων στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επί δεκαπέντε έτη (1993-2008) ασχολήθηκε σε εθελοντική βάση με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και τον συντονισμό προγραμμάτων διδασκαλίας της για μη Ελληνοφώνους σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ι.Μ. Πολυανής και Κιλκισίου. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά.

Έχει οργανώσει ΔΙΑ ΒΙΟΥ προγράμματα με αποδέκτες κληρικούς και λαϊκούς θεολόγους, εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και εκπαιδευτές ατόμων με προβλήματα ακοής. Ομοίως Αγγλόφωνο θερινό εντατικό πρόγραμμα με θέμα την Ορθόδοξη Θεολογία.

Συντονίζει σε εθελοντική βάση το πρόγραμμα θερινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του "Τιμίου Σταυρού" της Βοστόνης (2002-σήμερα).

Έχει πλούσια εμπειρία από τους διαχριστιανικούς διαλόγους στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (ΠΣΕ-WCC), όπου κατά τα τελευταία 30 χρόνια έχει συμμετάσχει με ποικίλες ιδιότητες. Κατά τα έτη 2003-2014 εκπροσώπησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις Επιτροπές «Πίστις και Τάξις» (F&O), στη διαρκή επιτροπή και την ολομέλεια, στην επιτροπή «Εκκλησίες σε διάλογο» του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) (2004-2009), στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΣΕ (2014-σήμερα) και στην ακαδημαϊκή επιτροπή του Elijah Interfaith Institute (2012-σήμερα). Από το έτος 2009 μέχρι σήμερα εκπροσωπεί το WCC στο Global Christian Forum. Καρπός αυτής της ενασχόλησης υπήρξε μία σειρά άρθρων προβληματισμού για τη θέση της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως και για την ανάγκη της Ορθόδοξης μαρτυρίας στον σύγχρονο κόσμο.

Είναι μέλος της ESWTR (European Society of Women in Theological Research) και της διεθνούς επιστημονικής εταιρίας καθηγητών της Ομιλητικής Societas Homiletica. Ομοίως είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του International Journal of Homiletics

Κύρια επιστημονική της ενασχόληση είναι η διαχρονική και συγχρονική προσέγγιση διατύπωση του μηνύματος του Ευαγγελίου και η διερεύνηση των παραγόντων επικοινωνίας που επιδρούν στη μετάδοση και η αποδοχή του στον σύγχρονο κόσμο.

Ομιλητική περιλαμβάνει ένα ευρύτατο γνωστικό πεδίο έρευνας και σπουδής, αρκετά παρεξηγημένο και περιθωριοποιημένο. Με μία πρόχειρη προσέγγιση, ωστόσο, εκλαμβάνεται ως η τεχνική του κηρύγματος, που αφορά μόνον στους κληρικούς και στην πρακτική τους κατάρτιση.

Όμως δεν πρόκειται μόνον γι αυτό. Τα ομιλητικά κείμενα που διασώζονται από το παρελθόν και αυτά που παράγονται στο παρόν είναι πολλά, έχουν δεχτεί ποικίλες επιδράσεις και παρουσιάζουν πολύπτυχο ενδιαφέρον ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό τους.

Η διαμόρφωση του χριστιανικού κηρύγματος στους πρώτους αιώνες, οι επιδράσεις που δέχτηκε από τον λογοτεχνικό περίγυρο, η σχέση του με τη Ρητορική, η γλώσσα, το ύφος και το περιεχόμενό του, η ομιλητική διάσταση της υμνογραφίας, όλα αυτά δεν έχουν ακόμη με πληρότητα εξεταστεί. Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις του κηρύγματος που αναπτύχθηκε στην Ανατολή με την Ρωμαιοκαθολική και Μεταρρυθμισμένη ομιλητική παράδοση.

Εξάλλου η διατύπωση του μηνύματος του Ευαγγελίου και οι παράγοντες της επικοινωνίας -πομπός, δέκτης, θέμα, μήνυμα, κώδικας, αγωγός- που επηρεάζουν τη μετάδοση και την πρόσληψή του από τους αποδέκτες στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες με τις ποικίλες αναζητήσεις, αποτελεί αντικείμενο συγχρονικής σπουδής διαφόρων κλάδων της Θεολογίας, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, κυρίως όμως και κατ’ εξοχήν της Ομιλητικής."

ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΚΟΥΚΟΥΡΑ

Σύνδεσμοι